Vysvětlivky značek

Kdo by chtěl na Károvinách nalézt promluvu pro konkrétní den či svátek liturgického roku, musí zřejmě nahlédnout do přehledné tabulky Vysvětlivky značek. To, co je pro čtenáře zvláště užitečné, se pak nachází v kódu promluvy po první dělící tečku. Slavnost Seslání Ducha svatého (a obdobně jiné) je považována (v tomto členění) za 08. neděli velikonoční, a proto nemá svůj vlastní kód.

ZNAČKAVÝZNAM
ARok A
BRok B
CRok C
DRoky A+B+C
DVTAdvent
VNCVánoce
MZDMezidobí
PSTPůst
VKNVelikonoce
PMRPanna Maria
SVTSvatí
TMTTematické
VNC:VÁNOCE níže:
01Vánoční doba
23Vigilie
24V noci
25Za svítání
26Ve dne
30Svatá rodina
022. neděle po narození Páně
03Jména Ježíš
06Zjevení Páně
07Křest Páně
MZD:MEZIDOBÍ níže:
51Uvedení Páně do chrámu
52Ježíše Krista Velekněze
53Nejsvětější Trojice
54Těla a Krve Páně
55Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
56Proměnění Páně
VKN:VELIKONOCE níže:
56Nanebevstoupení Páně
PMR:PANNA MARIA níže:
101Matka Boží
211Lurdská
325Zvěstování Páně
531Navštívení
815Nanebevzetí
822Královna
908Narození
912Jména
007Růžencová
208Neposkvrněného početí