Svoboda volby

AMZD09.14KKC1730.1731.1732.1733.1734.1735.1737.1740.1741.1742.1743.1744.1747

Bůh stvořil člověka jako rozumovou bytost a udělil mu důstojnost osoby, která je odpovědná za vlastní skutky. I podle Ireneje z Lyonu je člověk obdařen rozumem, a v tom je podobný Bohu. Je stvořen svobodný a je pánem nad svými skutky (srov. 1730).

Pokračovat ve čtení „Svoboda volby“

Porušení Božího plánu s člověkem

APST01.21KKC355.356.357.359.362.363.364.365.366.374.376.396.404.405.406.410.412

Bůh stvořil člověka, aby byl (člověk) jeho obrazem (srov. jiná zpráva o stvoření člověka: Gn 1,27). Člověk „je jediným viditelným tvorem, kterého Bůh chtěl pro sebe samého“ (srov. 355). Ze všech viditelných tvorů je jedině člověk „schopen poznat a milovat svého Stvořitele“.

Pokračovat ve čtení „Porušení Božího plánu s člověkem“

Rozdělení v církvi. Ekumenismus

AMZD03.12VTK

Původně jediná církev Kristova byla společenstvím jednotlivých místních církví. Pojítkem mezi nimi byla Petrova služba a kolegialita biskupů. Mezi jednotlivými místními církvemi byly rozdíly v liturgii, ve výkladu pravd víry a v organizaci. To nebylo překážkou až do té doby, kdy tyto rozdíly přerostly v herezi a schizma (v blud a rozdělení).

Pokračovat ve čtení „Rozdělení v církvi. Ekumenismus“

Trpělivost, dcera statečnosti

ADVT03.12KKC226.854.901.1637.2104.2447

O trpělivosti rolníka nemusíme dlouze mluvit, tu máte mnozí z Vás, myslím na starší generaci, prožitou na vlastní kůži. Je vám dobře známo, co to obnáší trpělivě čekat na úrodu, která je v mnohém odvislá od dobrého počasí. Trpělivost s sebou nese výzvu k důvěře v Boha za všech okolností, i v protivenstvích.

Pokračovat ve čtení „Trpělivost, dcera statečnosti“

Hřích. Druhy hříchů

APST01.11KKC1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1860.1861.1862.1863.1865.1866.1868

Klasická katechetická formulace hříchu zní: Těžký hřích je vědomé (1) a dobrovolné (2) přestoupení Božího zákona v závažné věci (3). Postačí pak zpochybnit jednu ze tří podmínek, abychom tu měli hřích lehký (srov. 1857).

Pokračovat ve čtení „Hřích. Druhy hříchů“