Pravda

Pravda, řecky aletheia, latinsky veritas. V nejobecnějším smyslu je pravda vlastnost či schopnost lidské řeči odhalit něco (u Aristotela aletheuein, dělat zřejmým), jak se to má či se chová či si počíná samo v sobě (stav věci).

Pravda je také vlastnost či schopnost jiných způsobů chování či jednání, kterými se dává ve známost, že něco je a jak to je. Rozlišuj: Geist (duch, rozum, intelekt), a pak Vernunft (rozum) vůči Verstand (intelekt).

Halder, A., translated by Káňa, T. (aktulaizace 13. 1. 2021)