Všechno je jinak

Článek o interpretaci značky STOP, který nám vtipně nastínil úskalí biblické hermeneutiky a lze ho nalézt jinde na těchto webových stránkách Károviny, se mi ve vzpomínkách spojuje s jedním mým spolužákem z Teologického konviktu v Litoměřicích.

Nakreslil Luděk Káňa

Sešlo se nás tam 42 mladých kandidátů ke kněžství, a to ze všech českých a moravských diecézí. Každý z nás byl svým způsobem originál. A nějaký Jirka J. vynikal na první pohled i tím, že na sobě nosil v zimě, v létě svůj „kožíšek“, což byla hnědá vesta z huňaté ovčí kůže. Jirka nám například vyprávěl jak kdysi „splavoval“ jednu z českých řek proti proudu a zakoušel přitom tázavé až pohrdavé pohledy ostatních vodáků, kteří pluli „správným směrem“. Také se nám pochlubil, že se nějaký čas věnoval evangelizaci jako pouliční kazatel.

Jeho osobnost a vnější image burcujícího proroka podobného Janu Křtiteli, i díky neodmyslitelnému kožíšku, nelze zapomenout. A tento mladý, avšak zkušený muž razil mezi námi životní heslo (či filosofický postoj) VŠECHNO JE JINAK! To nám mladším a chtivým jasných a neochvějných pravd v našem období přípravy pro studium teologie na univerzitní úrovni bylo velkým pohoršením a považovali jsme to za afektovanou, burcující, nic neříkající hlášku, která měla za cíl pouze zaujmout. Nerozumněli jsme tomu. Po letech zkušeností se mi, Jirko, chce spolu s Tebou křičet: všechno je jinak! Pojem kamarád, který se vědomě postavil na stranu tvých nepřátel, pojem pravda, která podléhá autoritativní moci. … Pojem Bůh – Bože chraň! Ten jediný zůstává pro hledající lidský intelekt moderní doby zárukou pravdy, Pravdou nejvyšší. Vtělený Boží Syn přece jasně řekl, že je cestou, pravdou i životem. (srov. Jan 14, 6).

A na závěr podotýkám, že hermeneutika je věda, která se stala zásadní pro kontinentální filosofii 20. století. Pokud však nějaká autorita posuzuje pravdu tak, že její subjektivní soud o pravdě je následně rozsudkem moci, dostáváme se do oblasti až špinavé politiky, která s poctivou filosofií, láskou k pravdě – Pravdě, nemá nic společného.

(Poznámka na závěr. Článek byl napsán v roce 2018 a dnes v době pandemie taková hláška, že všechno je jinak, získává nové reálné globální konotace.)

TK (aktualizace 9. 1. 2021)