Petr. Věřit a milovat nade vše. Podstata církve

SVT004.13GWK2021B3

Věřící, kteří v rozporu s dnešním nezdravým trendem pokračují v prožívání své víry ve společenství církve, musí často vyslechnout celou „litanii“ otázek, které pro některé z nich znějí téměř jako obvinění: Proč chodíte každou neděli do kostela, když se s Bohem můžete setkat jinde či jinak?

Pokračovat ve čtení „Petr. Věřit a milovat nade vše. Podstata církve“

Svoboda volby

AMZD09.14KKC1730.1731.1732.1733.1734.1735.1737.1740.1741.1742.1743.1744.1747

Bůh stvořil člověka jako rozumovou bytost a udělil mu důstojnost osoby, která je odpovědná za vlastní skutky. I podle Ireneje z Lyonu je člověk obdařen rozumem, a v tom je podobný Bohu. Je stvořen svobodný a je pánem nad svými skutky (srov. 1730).

Pokračovat ve čtení „Svoboda volby“

Porušení Božího plánu s člověkem

APST01.21KKC355.356.357.359.362.363.364.365.366.374.376.396.404.405.406.410.412

Bůh stvořil člověka, aby byl (člověk) jeho obrazem (srov. jiná zpráva o stvoření člověka: Gn 1,27). Člověk „je jediným viditelným tvorem, kterého Bůh chtěl pro sebe samého“ (srov. 355). Ze všech viditelných tvorů je jedině člověk „schopen poznat a milovat svého Stvořitele“.

Pokračovat ve čtení „Porušení Božího plánu s člověkem“