Poznámky k filosofii

Několik málo poznámek k filosofii z mého rozhovoru s Petrem Dvorským, pozdějším bratrem Justinem.

Existence – zda věc je. Esence – co věc je. Forma – Aristoteles. = Vztah esence + existence – Avicenna („Ibensen“).

Podstata – stojí pod případky. I. podstata – individuum (u stvořených jsoucen), není v jiném, neskládá se z jiných (Člověk Tomáš Káňa. Lavička u táboráku není podstata, má svoji bytnost, části dříve než celek.). II. podstata – druh individua (člověk; člověkovitost raději neříkat). „III. podstata“ – u Boha.

Aristotelská či výroková logika (stoická) – postihne vztah mezi výroky, například, koho kdo je synem. Predikátová logika (19. století, existenci všeobecného neberou: z výroku všichni psi jsou černí ještě neplyne, že všichni psi existují, někteří psi jsou černí – tady se existence předpokládá.). Např. Petr Dvořák se snaží propojit aristetolskou výrokovou logiku s logikou predikátovou. Vícehodnotová logika – prostor pro relativismus.

Znám-li dokonalé jsoucno, jako mořská panna, jednorožec, drak, zlatý ostrov: nemusí existovat (existuje v mysli jako jsoucno ideální, když v sobě nemá rozpor, tak má potencionální reálnou existenci). Drak – nemá v sobě rozpor, má potencionální reálnou existenci. Čtverhranný kruh – má v sobě rozpor, nemá potencionální existenci, ne-smysl je ne-jsoucno, které neexistuje, ani nemůže existovat.

TK (aktualizace 16. 1. 2021)