Přikázání lásky. Desatero

BMZD31.14KKC2056.2057.2064.2065.2066.2067.2068.2069.2070.2071

První čtení z knihy Deuteronomium (Dt 6,2-6) nám připomnělo starozákonní přikázání lásky k jedinému Bohu (a známe také starozákonní přikázání lásky k bližnímu – Lv 19,18). V dnešním Evangeliu podle Marka Ježíš poznamenal, že nad tato dvě přikázání lásky není přikázání většího.

Pokračovat ve čtení „Přikázání lásky. Desatero“

Kněžství všeobecné a služebné. Odlišnost úkolů

BMZD29.13VTK

Dnešní perikopa z Evangelia svatého Marka nám říká: Kdo by chtěl být mezi Vámi veliký, ať je vaším služebníkem. … Ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Proto se můžeme pozastavit u svátostného kněžství, které má služebný charakter, a v návaznosti na to u všeobecného kněžství, které se týká všech pokřtěných.

Pokračovat ve čtení „Kněžství všeobecné a služebné. Odlišnost úkolů“