1. Úvod přednášky

Vážený pane Sansi, srdečně Vám děkuji za milé uvedení do tématu. Pane Schießle, velmi Vám děkuji za pozvání do Mnichova. Jsem velmi rád, že zde mohu být, a také mě těší Váš zájem o filosofii Immanuela Kanta, o níž bych dnes večer rád něco málo řekl.

Jak pan Sans právě řekl, skutečně existuje tento poměrně kritický Kantův spor s tzv. racionální teologii, tj. s naukou o Bohu, která se nezakládá na zjevení, ale na racionálních argumentech. Avšak Kantovo uvažování o Bohu má i pozitivní stránku a já bych Vám obě tyto stránky dnes večer rád představil. Přitom můj vlastní přístup k filosofii Immanuela Kanta je kritický. Víte, že slovo kritika hraje u Kanta důležitou roli. Za chvíli se tomu budu věnovat podrobněji.

Domnívám se, že se za pět let dočkáme třístého výročí Kantova narození. Máme tedy před sebou jeho třísté výročí narození v roce 2024. Dnes nemůžeme mluvit o mysliteli známém už před tři sta lety, přesněji, jenž se narodil před tři sta lety, způsobem jeho současníků. To znamená, že se musíme zabývat jeho postoji také kriticky. To však neznamená, že v něm nemůžeme najít, včetně mě, důležité podněty pro naše vlastní myšlení. Také tento kritický přístup bych Vám rád zde do jisté míry názorně ukázal.

Moje přednáška má tři hlavní části. V první z nich bych Vám chtěl velmi stručně představit Immanuela Kanta jako osobnost, a také vyzdvihnout jeho nejdůležitější díla při vývoji jeho myšlení a věnovat se nejdůležitějším aspektům Kritiky čistého rozumu, jeho hlavního díla. Ve druhé (či prostřední) části přednášky pak pohovořím o Kantově kritice tradičních filosofických důkazů Boží existence. A nakonec, což je pak konstruktivní část mé přednášky, pohovořím o Kantově tzv. nauce o postulátech. Což je jeho teorie, která tvrdí, že existenci Boha sice nemůžeme dokázat, ale musíme ji postulovat, tedy přijmout.

Willaschek, M., translated by Káňa, T. (aktualizace 21. 7. 2021)