14. Závěrečná dekáda Kantova veřejného a soukromé života

Němečtí intelektuálové byli v roce 1789 po francouzské revoluci vtaženi do politických otázek a Kant nebyl výjimkou. Klíčové prvky jeho politické filosofie byly zveřejněny v esejích jako „Teorie a praxe“ (1793) a „Věčný mír“ (1795) před jejich formálním výkladem v díle Metafyzika mravů (1797).

Pokračovat ve čtení „14. Závěrečná dekáda Kantova veřejného a soukromé života“

13. Plán a autonomie

Kantova kritika teleologického soudu ve druhé polovině Kritiky soudnosti má dokonce komplikovanější rozvrh než jeho estetická teorie. Práce vychází jak z biologie osmnáctého století – která započala debatu trvající až do dvacátého století o tom, zda lze organismy chápat na základě pouze mechanických pravidel –

Pokračovat ve čtení „13. Plán a autonomie“

12. Vkus a autonomie

Pod názvem „reflektivní soud“, který je definovaný jako takové použití soudu, kterým se pokoušíme objevit spíše neznámé univerzálie pro dané či existující jednotlivosti než pro tyto jednotlivosti použít (již) existující univerzálie (5: 179-80), má Kritika soudnosti co do činění se třemi zjevně zcela odlišnými předměty:

Pokračovat ve čtení „12. Vkus a autonomie“

11. Svoboda vůle a nejvyšší dobro

Poté, co jsme uvažovali o některých praktických dopadech Kantovy představy autonomie, tak se nyní obrátíme k jejím metafyzickým důsledkům. Kant se pokouší ve III. oddílu Základů dokázat, že kategorický imperativ, který byl vyvozen ve II. oddílu z analýzy pojmu svobodných a rozumových bytostí, nás obecně opravdu zavazuje k tomu, abychom dokázali, že jsme skutečně svobodné a rozumové bytosti.

Pokračovat ve čtení „11. Svoboda vůle a nejvyšší dobro“