Svoboda volby

AMZD09.14KKC1730.1731.1732.1733.1734.1735.1737.1740.1741.1742.1743.1744.1747

Bůh stvořil člověka jako rozumovou bytost a udělil mu důstojnost osoby, která je odpovědná za vlastní skutky. I podle Ireneje z Lyonu je člověk obdařen rozumem, a v tom je podobný Bohu. Je stvořen svobodný a je pánem nad svými skutky (srov. 1730).

Pokračovat ve čtení „Svoboda volby“

Rozdělení v církvi. Ekumenismus

AMZD03.12VTK

Původně jediná církev Kristova byla společenstvím jednotlivých místních církví. Pojítkem mezi nimi byla Petrova služba a kolegialita biskupů. Mezi jednotlivými místními církvemi byly rozdíly v liturgii, ve výkladu pravd víry a v organizaci. To nebylo překážkou až do té doby, kdy tyto rozdíly přerostly v herezi a schizma (v blud a rozdělení).

Pokračovat ve čtení „Rozdělení v církvi. Ekumenismus“