Můj web Károviny

Moji blízcí přátelé mě znají pod přezdívkou Kára (více k přezdívce snad někdy později), proto název mého webu KÁROVINY. Vyjděme z toho, že osobní web je jakýsi zápisník. Publikuji zde svá dílka, zvláště pak překlady z angličtiny a němčiny. Na své texty včetně překladů, a vůbec na celý web včetně technického provedení, si vztahuji autorská práva – all rights©reserved.

Záměrem mého webu je vytvoření prostoru pro neformální publicitu. Web se však nesmí stát nástrojem úkolování mé osobnosti nad míru, má zůstat pozitivní motivací pro bádání mé i Vaše. Příspěvky v hlavních oddílech témata a autoři nemají ideální, předem daný projekt, jsou neseny zájmem mého autentického bytí. Snad to ve Vás vyvolá otázku, zda autentického bytí v projektu života konečnost-smrt, anebo věčnost-Bůh. Hlavní oblastí zájmu je pak filosofie, teologie a přírodní věda. Hned na úvod doporučuji k četbě například oddíl hermeneutika (obecná, biblická a pro zasmání: v praxi).

Oddíl promluvy, který je přehledně strukturovaný podle jednotlivých období liturgických roků A, B a C, dále děti, Maria, svatí a tematické, se pak nabízí široké čtenářské veřejnosti. Pro přesnou a snadnou orientaci v oddíle promluvy doporučuji nejdříve nahlédnout do vysvětlivek pomocných značek. Celý obsah webu lze prohledávat pomocí hlavního menu, dále je možné příspěvky (autoři, témata a promluvy) vyhledat podle obsahu, chronologicky podle pořadí poslední – první, podle přehledu nebo podle vyhledávače (lupy). Vyhledané příspěvky jsou pak řazeny chronologicky sestupně, od pozdějšího k dřívějšímu, což je užitečné vědět pro články, které mají více číslovaných odstavců.

Přátelé, přeji hezké počteníčko! Tomáš Káňa (TK)

Za technické provedení a pomoc se správou mého webu KÁROVINY velmi vděčím panu Vladimíru Lukášovi, který spravuje i farní web Halenkovice.