Duch svatý, dar Otce

DVKN08.17SNM

Dřevěná loď plná plachtoví je úchvatná, ale bez větru k ničemu. Církev symbolizovaná takovou lodí, potřebuje vítr, dech života, Ducha svatého, kterého každý z nás už nějak přijal při křtu svatém. Padesátý den po Velikonocích Židé slavili dar Mojžíšova zákona na Sinaji a ustanovení Izraele za Boží lid.

Pokračovat ve čtení „Duch svatý, dar Otce“

Dobrý pastýř

DVKN04.10PBL

Obraz pastýře hraje v Bibli velkou roli. Povolání pastýře se postupně stává velkým ideálem. Praotcové Starého zákona byli pastýři. Proto se píše, že byl od svého stáda povolán David za krále a Amos za proroka vyvoleného národa.

Pokračovat ve čtení „Dobrý pastýř“