5. Pravda

Správné poznání je poznání pravdivé. (Co jepravda? Ptal se Pilát Krista.) Něco je pravdivé, když toto něco přesně odpovídá ideálu pravdivého. (1) Věc odpovídá (2) myšlence – tento kov je pravé zlato – tento první druh pravosti a pravdy nazýváme ontologickou pravdou.

Pokračovat ve čtení „5. Pravda“

2. Bytí

Ontologie je obecná nauka o jsoucnu, mnozí ji pokládají za ústřední. Základním pravidlem filosofické metody je převádět abstraktní pojmy, pokud možno, na konkrétní (namísto pravda, používat slovo pravdivý někdo, pravdivé něco).

Pokračovat ve čtení „2. Bytí“

Bocheński

Nabízí se tu několik filosofických termínů (absolutno, bytí, filosofie, poznání, pravda), které někomu mohou přijít vhod. Jedná se o mé výpisky (včetně osobních poznámek) z knihy Cesty k filosofickému myšlení, a to dominikánského filosofa Josepha Maria Bocheńského.

Pokračovat ve čtení „Bocheński“