Ministranti. Bílí andělíčci

TMT008.10TKK

Dnes bych se chtěl krátce zamyslet na tím, jak je to s ministranty v našich farnostech. Ministranti, „bílí andělíčci“, k liturgii patří, ale je zapotřebí, aby je někdo zodpovědně, pravidelně vedl a věnoval jim čas.

Maršíkov 2014

Oni pak, aby zodpovědně, pravidelně přicházeli nejen do kostela (odhlédněme od relativizace fyzické návštěvy kostela způsobené pandemií), ale i na nabízené ministrantské aktivity. Ministrantské schůzky během celého roku, kdy se při různých hrách učí ministrantské abecedě a malé násobilce – poznáváním liturgických předmětů, liturgického prostoru, liturgie jednotlivých svátostí a pobožností, při upevňování znalostí základních modliteb a rozvíjením svého duchovního života dítěte – jsou pro jejich ministrantský růst zásadní. Čas věnovaný ministrantům není pak zmarem, naopak, jistě přinese dobré plody. Jako jáhen jsem se s ministranty pravidelně setkával na faře neděli, co neděli po mši svaté, měl jsem pro ně připravený program, hráli jsme hry.

Najde se někdo v našich farnostech, kdo se bude ministrantům takto věnovat? Někdo z rodičů, starší moudrý ministrant? Nejlépe ten, kdo má sám dobrou zkušenost s ministrováním. A po takové poctivé dobré přípravě, kdy skupinka ministrantů s dobrým vedoucím prožije třeba i něco navíc, když se vydají na společné výlety do okolí, připraví si táborák na farní zahradě, zúčastní se společných diecézních akcí pro ministranty, vykonají ministrantskou pouť na Svatý Hostýn či jinam, lze postoupit výš.

Ano, pokud máme v kostele ministranty, kteří znají ministrantskou abecedu a malou násobilku, pak s nimi lze provést nácvik náročné, avšak navýsost vznešené liturgie Velikonočního tridua a má to smysl, přinese to očekávané ovoce. Liturgie Velikonočního tridua je pro ministranty vysokou školou, zúročením toho, co se s ministranty dělo po celý rok. A všem to pak napomůže o Velikonocích duchovně proniknout na hlubinu tajemství naší víry, k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. A nakonec poznámka, nebraňme touze holek po ministrování přesto, že jejich služba nemá následné pokračování v povolání ke kněžství (může však pokračovat v povolání řeholním), myslím si, že to tradici ministrování neruší, naopak ji uchovává věrohodnou a živou.

TK (aktualizace 15. 4. 2021)