Struktury mysli předcházejí zkušenost

Immanuel Kant ve svém díle Kritika čistého rozumu (1781) ukazuje, jak pokusy použít rozum ke stanovení metafyzických „pravd“ vedou vždy k nemožným rozporům. Pak názorně ukazuje, jak nabýváme poznání světa. Lidská mysl je aktivním, ne pasivním, příjemcem informací. Když pozorujeme svět, „utváříme“ ho tak, abychom mu dali smysl.

Pokračovat ve čtení „Struktury mysli předcházejí zkušenost“