1. Matematický model

Světelný kužel (nebo nulový kužel) je ve speciální teorii relativity plocha, která charakterizuje časový vývoj záblesku světla v Minkowského časoprostoru. Toto lze znázornit ve trojrozměrném prostoru, pokud se dvě vodorovné osy zvolí ke znázornění prostoru, zatímco svislá osa znázorňuje čas.

Pokračovat ve čtení „1. Matematický model“

1. Čas a existence

Mnohé filosofické diskuze se zabývají tím, do jaké míry se časový rozměr (časovost) světa podobá či nepodobá jeho prostorovému rozměru (prostorovosti). Všichni se shodují v tom, že prostor a čas se liší, co se týká jejich rozměrů (dimenzionality) a všichni, dokonce i v kontextu relativismu, se shodují v tom, že časový rozměr (časovost) světa není prostorovým rozměrem.

Pokračovat ve čtení „1. Čas a existence“