Nebeská blaženost

CMZD32.14GDD568.569

Jestliže žijeme a umíráme pro Boha, budeme s ním spojeni na věky. Zkušenost života „v Bohu“ přivedla hodně židů k víře v tělesné vzkříšení. Ale ne saduceje, ti zůstávali v této otázce přísně konzervativní, ačkoli byla jejich morálka více uvolněná, více laxní než morálka farizejů.

Pokračovat ve čtení „Nebeská blaženost“

Láska k nepřátelům

CMZD07.14TKK

Sestry a bratři, zásadní myšlenka, která spojuje dnešní starozákonní čtení s evangeliem je láska k nepřátelům. Něco neslýchaného pro starozákonního člověka, něco ojedinělého a provokativního za Ježíšova života, dnešním křesťanům známé, ale pořád stěží realizovatelné.

Pokračovat ve čtení „Láska k nepřátelům“