2. Lidský stav

Existencialisté vycházejí z předpokladu, že nadále není možné věřit, že existuje nějaké transcendentní ospravedlnění nebo skrytý základ pro naši existenci. Jestliže je Bůh mrtev, pak shledáváme sami sebe jako „opuštěné“, „osamělé“, „vržené“ do světa, aniž bychom měli nějaký předem určený směr (života) nebo oprávnění (pro život).

Pokračovat ve čtení „2. Lidský stav“