1. Matematický model

Světelný kužel (nebo nulový kužel) je ve speciální teorii relativity plocha, která charakterizuje časový vývoj záblesku světla v Minkowského časoprostoru. Toto lze znázornit ve trojrozměrném prostoru, pokud se dvě vodorovné osy zvolí ke znázornění prostoru, zatímco svislá osa znázorňuje čas.

Pokračovat ve čtení „1. Matematický model“