Středověký aristotelismus

Scholastika nebyla monotónní. Poznáváme to i ze srovnání tří proudů středověkého aristotelismus při jejich způsobu vypovídání o člověku, o světě a o Bohu.

Nabízím k tomu přehlednou tabulku, kterou jsem zpracoval na základě několika přednášek Petra Dvořáka během jistého filosofického kroužku, on má pak svůj podíl na korekturách. Jinak dále odkazuji na jeho článek Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu, a také na článek: Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle (Petr Dvořák v dialogu s Tomášem Halíkem na téma přirozeného zákona a hledání univerzality), které lze dohledat na internetu.

TK (aktualizace 15. 1. 2021)

Tři filosofické proudy středověkého aristotelismu a způsoby jejich vypovídání o: Silní realisté (scotisté, Wiclef, Hus) Umírnění realisté (Akvinský, tomisté) Nominalisté (Ockham, františkáni, Němci na KU za Husa)
Základní předpoklady pro vypovídání Rozlišenost ve věcech (jako jejich společná „vlastnost“) a poté v rozumu

Jazyková klasifikace má oporu ve skutečné strukturaci světa kolem nás

Formální distinkce

Aktuální rozdíl
Rozlišitelnost ve věcech, rozlišenost v rozumu

Jazyková klasifikace má oporu ve skutečné strukturaci světa kolem nás

Virtuální distinkce

Potencionální rozdíl
Abstractio per confusionem

(Všechno sliji v jedno pod společný pojem, podobnost ponechána v různosti, je to slabší abstrakce, podobná té, kterou umírnění realisté aplikovali na transcendentální pojmy – analogická abstrakce)

Žádná společná vlastnost ani ve věci, ani v rozumu
Esence

komplexní vnitřní vlastnost konstituce uzpůsobení
Podobnost převoditelná na totožnost Podobnost převoditelná na totožnost

Abstrakcí se dochází k dokonalému jednoznačnému pojmu
Podobnost nepřevoditelná na totožnost

Abstractio per confusionem
Akcidenty   vnější vlastnosti   rozprostraněnost x barva (nejen předmět sám, ale i jeho vnější vlastnosti mají vnitřní konstituci – esenci)   Podobnost převoditelná na totožnost   Podobnost převoditelná na totožnost   Abstrakcí se dochází k dokonalému jednoznačnému pojmu   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Rody (všech úrovní)   Podobnost převoditelná na totožnost   Podobnost převoditelná na totožnost   Abstrakcí se dochází k dokonalému jednoznačnému pojmu   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Druhy Podobnost převoditelná na totožnost   Podobnost převoditelná na totožnost   Abstrakcí se dochází k dokonalému jednoznačnému pojmu   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Transcendentální, přesažné pojmy (kterými se popisují transcendentálie)   Jsoucno, věc, něco, jedno, pravdivé, dobré, krásné   Podobnost převoditelná na totožnost – u jsoucna vnitřní nerozpornost, patrně vnitřní nerozdělenost u pojmu jedno   Pro zachování transcendence modus („intenzita“)   Analogičnost jako podobnost neredukovatelná na totožnost, zachytitelný rys skutečnosti   Abstrakcí se dochází k nedokonalému analogickému pojmu, abstrakcí nelze dojít ke společné jedné vlastnosti (barva stěny existuje jinak než stěna, Bůh existuje jinak než svět), jedno město   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Analogia (obdoba) atributionis   (zdravý člověk – první analogát …)   Podobnost převoditelná na totožnost   Pro zachování transcendence modus („intenzita“ Božích atributů je nejvyšší)   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstrakcí se dochází k nedokonalému analogickému pojmu   Tomáš zpočátku zdrženlivý, později aplikoval na transcendentální pojmy   Při vypovídání hrozí klam víceznačnosti   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Analogia (obdoba) proportionalitatis (vůdce duchovní se má ke svěřené skupince jako vůdce horský ke svěřené skupince, poměry, u Boha není totožnost poměrů).   Podobnost převoditelná na totožnost   Pro zachování transcendence modus („intenzita“)   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstrakcí se dochází k nedokonalému analogickému pojmu   Aplikují na transcendentální pojmy   Při vypovídání hrozí klam víceznačnosti   Podobnost nepřevoditelná na totožnost   Abstractio per confusionem  
Závěr   Na Boha lze více „dosáhnout“   Silnější zachování transcendence než u scotistů Více důvěry v Boha  
Uchování Boží transcendence Oslabení transcendence ve výpovědi až k domestikaci transcendence   Vypovídání o Bohu není pouze theologia negativa Bůh silně transcendentní
Boží transcendence jako předpoklad pro různé způsoby vypovídání O Bohu lze pozitivně vypovídat O paradoxálním tajemství Boha lze něco vypovídat O Bohu nelze vypovídat téměř nic

TK (aktualizace 15. 1. 2021)