5. Kritika kosmologického důkazu

Tím se dostáváme ke kosmologickému důkazu Boha, který v podstatě sahá až k Aristotelovi. Ale hájil ho například Tomáš Akvinský v „Pěti cestách“, Leibniz a mnoho dalších. Je to důležité připomenout také proto, že pak vidíme, že nejde o důkazy, které si vymyslel sám Kant, ale o tradiční způsoby, jimiž se lidé ve filosofii a teologii snažili dokázat existenci Boha.

Pokračovat ve čtení „5. Kritika kosmologického důkazu“