1. Život a dílo

Immanuel Kant se narodil 22. dubna 1724 v Königsberku (Královci), v hlavním městě Východního Pruska. Byl dítětem chudých, ale zbožných stoupenců pietismu, tedy luteránského obrozeneckého hnutí, které kladlo důraz na lásku a dobré skutky, na jednoduchost bohoslužby, a na individuální přístup k Bohu.

Pokračovat ve čtení „1. Život a dílo“