2. Bytí

Ontologie je obecná nauka o jsoucnu, mnozí ji pokládají za ústřední. Základním pravidlem filosofické metody je převádět abstraktní pojmy, pokud možno, na konkrétní (namísto pravda, používat slovo pravdivý někdo, pravdivé něco).

Pokračovat ve čtení „2. Bytí“