3. Inaugurační dizertace z roku 1770 a problém metafyziky

Kant ve své Inaugurační dizertaci z roku 1770 propojil mnohé intelektuální přínosy, které učinil během šedesátých let 18. století a uvedl zásadně novou teorii metafyziky a epistemologie (teorie poznání) prostoru a času, která měla zůstat konstantou pro jeho další myšlení, ale také ponechala otevřené klíčové otázky o původu našich nejzásadnějších pojmů.

Pokračovat ve čtení „3. Inaugurační dizertace z roku 1770 a problém metafyziky“