14. Závěrečná dekáda Kantova veřejného a soukromé života

Němečtí intelektuálové byli v roce 1789 po francouzské revoluci vtaženi do politických otázek a Kant nebyl výjimkou. Klíčové prvky jeho politické filosofie byly zveřejněny v esejích jako „Teorie a praxe“ (1793) a „Věčný mír“ (1795) před jejich formálním výkladem v díle Metafyzika mravů (1797).

Pokračovat ve čtení „14. Závěrečná dekáda Kantova veřejného a soukromé života“